Det finns tyvärr inte så mycket information om Carl von Linnés tidiga år, men vi tänkte här redogöra för det vi vet idag.

Födsel

Linné föddes den 13 maj 1707 i Råhult som ligger i Stenbrohults socken i Småland. Han var den äldsta sonen och hans föräldrar var:

  • Nicolaus Ingemarsson Linnæus – Han var präst, sedan komminister och efter det kyrkoherde
  • Christina Brodersonia

1709 flyttade familjen till prästgården i stenbrohult. Carl von Linnés yngre bror Samuel kom till världen 1718.

Barndom

På denna tid var det vanligt att föräldrarna, speciellt fäderna, var mycket stränga och ofta tog till fysiskt våld. Så verkar inte fallet med Carl och hans far ha varit. De hade en mycket god och hjärtlig relation med varandra.

Carl delade intresset för växter med sin far och deras egen trädgård var en av de bästa i hela småland. Som 17 åring hade Linné en minutiös koll på all botanisk litteratur som fanns tillgänglig på den tiden.

Utbildning

Lunds Universitet

Den äldsta byggnaden i Lunds Universitet (1584)

Tanken var att Carl von Linné skulle gå i sin far och morfars fotspår och utbilda sig till präst. Det intresserade honom dock inte utan botaniken var hans passion. Efter att ha visat sina förmågor för en lärare i Växjö flyttade han som 20 åring till Lund för att studera på universitetet där.

I Lund fick han Kilian Stobæus till lärare och kunskaperna frodades. Efter ett år så gick flyttlasset till Uppsala där han blev instruerad av Olof Celsius d.ä. och Olof Rudbeck d.y.