Den väldigt vackra blomman som kallas linnea är den blomma som kom att uppkallas efter Carl von Linné och då det är en så fin blomma så kan man ju inte annat än att gratulera honom till denna bedrift! Det är även så att de gamla hundralapparna hade honom på sig, så det är knappast ett ansikte som vi inte är bekanta med!

Vad var det då han gjorde, egentligen? Jo, han sorterade upp växter efter deras befruktningsdelar, alltså i ståndare och pistiller och han irrade också runt i landet för att leta upp nya växter som han kunde placera in i sitt system för att det skulle bli lättare att inordna växterna på ett enkelt och korrekt sätt.

Han var en lärd person som hade tät korrespondens med många andra lärda personer under samma tid och man kan väl närmast jämföra det med hur en professor mejlar en annan. Det är ju aldrig fel med lite korrespondens då man har mycket att lära av varandra och det visar väl också på en slags öppenhet för andras åsikter och kunnande, vilket är sympatiskt för den tiden.