På senare år har statyer över historiska personer välts över hela världen. När Black Lives Matter-rörelsen växte sig stark kom krav på att nationer skulle göra sig av med statyer som man menade glorifierade individer som varit kända rasister. I många av fallen har dessa krav varit välförtjänta och man har kunnat revidera bilden av många historiska personligheter för att få den att stämma med verkligheten. I Sverige har även gjorts högljudda krav på att även ta ner statyer av vår svenska ikon Carl von Linné. Men vad är verkligen sant om Carl von Linnés förflutna på detta område?

Delade upp mänskligheten i grupper

Carl von Linné delade upp mänskligheten i fyra olika grupper. Enligt honom kunde vi alla kategoriseras inom grupperna: amerikanen, européen, afrikanen eller asiaten. Amerikanen avser i detta fall Amerikas ursprungsbefolkning, även kallad indianerna. Inom denna lära gav Linné även de olika grupperna olika egenskaper som han menat sig kunna observera. Dessa egenskaper var helt eller delvis färgade av dåtidens fördomar.

Uppdelningen i av människor i grupper med tillhörande egenskaper kan helt klart förtjänas att kallas rasistisk. Samtidigt använde Linné inte denna lära för att på något sätt framhäva sin egen grupp som överlägsen. Istället valde han att framhäva en annan grupp, den amerikanska, som något eftersträvansvärt. Han menade att indianerna i Nordamerika levde med naturen på ett sunt sätt som vi andra borde ta efter.

Även om det alltså var sant att Linné delat upp oss människor i grupper så tycks han inte alls ha haft något ont uppsåt i att göra så, snarare tvärtom. Precis som vi själva är idag, så var Linné en produkt av sin tid, med alla de vanföreställningar och felaktiga fördomar som förekom på den tiden.

Moraliserade om alla typer av människor

Visst hade Linné många märkliga föreställningar om människor som han kanske borde ha hållit för sig själv. Om man dyker djupare ner i Linnés alla skrifter så kan man hitta många exempel där han först tecknar en bild av hur han tror sig ett visst folkslag har för egenskaper och där han sedan kan moraliserar över detta. Går man igenom texterna så finner man dock snabbt att han riktar kritik åt alla möjliga håll, genomtänkt såväl som ogenomtänkt. Detta gäller även européer och oss svenskar.

Klassificering inom en mängd områden

Carl von Linné är ju som bekant känd för att ha klassificerat växter. För att ge sig på ett sådant projekt måste man självklart ha en oerhörd talang men även nästan vara lite manisk. Linné brann verkligen för sitt arbete och han la en stor del av sitt livs vakna tid på att jobba med detta klassificeringsarbete. Sett i detta perspektiv var det kanske inte så konstigt att vår svenska vetenskapsman även gav sig in på att försöka klassificera andra saker än bara växter. Inom just den mänskliga klassificeringen så kan vi såklart med dagens glasögon se att han gav sig ut på djupt vatten. I hans efterlämnade skrifter och kommentarer finns helt klart en hel del som helt enkelt inte stämmer med vad vi vet idag.

Att idag riva statyer av Carl von Linné för att han begick en del misstag och återupprepade de fördomar som fanns på hans tid är fel väg att gå. De fantastiska insikter som Linné stått för inom klassificeringen av växter är en helt enastående prestation som bör värdesättas även idag.